Hastane Hasta, personel, laboratuvar yönetim sistemi