Web Hizmetleri

linux ve windows hosting, isim tescili, alan adı transfer, domain sorgulama ve mobil web tasarımı hizmetlerimiz

Web Sitesi ile İlgili Kanun

İnternet Sitesi ile İlgili Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I – Ticari hükümler MADDE 1-(1)Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. […]