LİMONSS ve MESLEKREHBERİ

KULLANIM HAKLARI ve KULLANIM ŞARTLARI

Üyelerimizin servislerimizden yararlanırken istenmeyen durumlar ile karşılaşmaması için hazırlanmıştır. Bu kurallar tüm servislerimizden yararlanan kayıtlı üyelerimizin veya kayıtsız ziyaretcilerimizin uyması gereken kurallardır.

Ileride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmadığınızda doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden LIMONSS ve Web Sitesi’nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, LIMONSS’ un yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

LIMONSS olarak İnternet ortamında özgürce bilgi ve düşünce akışı taraftarıyız ve normal koşullar altında servis kullanımlarını ve. İnternet üzerindeki web sitelerinin içeriklerinin, üzerimizden yapılan e-posta alışverişinin ve bilgi akışını aktif olarak takip etmemekteyiz.. Yasal olmayan ve üçüncü şahıslara zarar verebilecek veya belirtmiş olduğumuz servis kullanım kurallarına aykırı durumlarda; ilgili durumlara müdahale yetkisi LIMONSS’ a aittir. Üyelerimizin İnternet ortamında sebep olduğu ya da sebep olduğu düşünüldüğü durumlarda Resmi Makamlarla işbirliği içinde bulunmamız gerekmektedir.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz Servis Kullanım Kurallarının ihlal edilmesi, size sağlamış olduğumuz servislerimizin askıya alınması ya da tamamıyla iptal edilmesi sonucunu doğurabilir. Bu sebeple aşağıda belirlemiş olduğumuz kuralları ve İnternet Hizmet Sözleşmesini dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

KULLANIM KURALLARINI İHLAL EDEN DURUMLAR

Aşağıdaki durumlar Servis Kullanım Kurallarımızı ihlal etmektedir.

İnternet Servisini, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na ya da Uluslararası Hukuk Kuralları’na göre suç teşkil edecek bilgiler aktarmak için kullanmak.

Kanuna, kamu ve ahlak düzenine aykırı mesaj içeren bilgi göndermek

İnternet Servisini, 3. şahısları tehdit eden materyaller göndermek amacıyla kullanmak.

Mesaj gönderme yoluyla tehdit etmek, sövme vb. fiilleri işlemek, kişi ve kurulusların gizli bilgilerini yayınlamak,

İnternet ağı üzerinde kullanıcının tanınmasını sağlayan bilgiler üzerinde değişiklik yapmak (ip adresi, e-mail adresi, kullanıcı bilgileri vb).

Uygunsuz, yalan ve iftira içeren mesaj ve bilgileri göndermek,

Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını zedeleyici mesaj göndermek.

Ticari ya da özel içerikli alıcının isteği dışında e-posta göndermek.

LIMONSS’ ın vermiş olduğu servisleri kullanarak LIMONSS’ un vermiş olduğu servisleri aksatmaya yönelik ya da 3. şahıslara ait sistem, bilgisayar ya da Networklere karşı yapılan saldırılar düzenlemek.

LIMONSS Servislerini kullanarak, bilgileri ve izinleri dışında 3. şahıslara ait kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak.

LIMONSS’dan satın alınmış olan servis ve hizmetleri LIMONSS’ ın izni ve bilgisi dışında yeniden satmak veya 3. şahıslara kullandırmak veya devretmek.

LIMONSS tarafından üyelerine tahsis edilmiş olan web sitelerinin içeriğinde yerel ve Uluslararası kanunlarca Suç Teşkil eden içerik bulundurmak.

KULLANIM KURALLARI İHLALİNİN BİLDİRİLMESİ

LIMONSS Servis Kullanım Kuralları’nın ihlal edildiğini düşündüğünüz durumlarda info@meslekrehberi.com adresine ya da 0 216 449 55 57 no’lu fax’a durumu Lütfen aşağıdaki bilgiler ile birlikte başvurunuz

İçerisinde size ulaşabileceğimiz kontak bilgilerinizin de bulunduğu ihlalin detayını içeren fax ya da e-mail

Söz konusu ihlal için kullanılan IP adresi (her İnternet kullanıcısının İnternet bağlantısında sahip olduğu kimlik numarası)

İhlalin gerçekleştiği kesin tarih ve saat

İhlalin gerçekleştiğine ilişkin delil (e-posta mesajı, log dosyası vb)

LIMONSS bildiriminiz sonucunda ihlalin kesinleşmesi durumunda aşağıdaki hareket tarzlarından birini ya da birden fazlasını uygulama yoluna gidecektir.

Sözlü ya da Yazılı Uyarı

Üyenin Üyelik hakkının askıya alınması

Üyenin Üyelik hakkının tamamen iptal edilmesi

İhlaller sonucunda LIMONSS’ un kayıpları sebebiyle yasal yollara başvurulması

“Başvuru sahibinin kimlik bilgileri LIMONSS tarafından gizli tutulacaktır.”

ÖNEMLİ

Servis Kullanım Kural ihlalinin yapılmasını müteakip 48 saat içerisinde, yukarıda bilgilerle birlikte başvurunun yapılması gerekmektedir. LIMONSS, 48 saati aşan başvuru sürelerinde gerekli girişimleri yapmakla birlikte kişinin tespiti ve uyarılması konusunda hiçbir garanti vermemektedir.

LIMONSS Üyelerine ait kimlik bilgilerinin; “Resmi Makamlar” dışında; 3. şahıslara verilmesi İnternet Hizmet Sözleşmemiz gereğince mümkün değildir.

GENEL KULLANIM SARTLARI

MESLEKREHBERİ Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri içerik, yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, LIMONSS ve Meslekrehberi logosunun, bölüm bağlantılarının meslekrehberi.com. haricinde web sitelerinde kullanımı, web.posta, vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından LIMONSS. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, LIMONSS.’ın hukuki, cezai ve şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Site üyeleri ve Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

LIMONSS., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Meslekrehberi. Web Sitesi’ nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde LIMONSS tarafindan garanti edilmemektedir.

LIMONSS. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı LIMONSS’nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

LIMONSS Web Sitesi’ ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz tarafınızca kabul edillerek bu hususta herhangi bir anlasmazlık, iddia ve talep olduğu durumlarda, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve LIMONSS.’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek delil olarak İstanbul Mahkemeleri ile İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı LIMONSS tarafindan beyan ile Meslekrehberi Web Sitesi’ne giren kişi ve kuruluşlar tarafindan kabul ve taahhüt edilir.